donderdag 21 februari 2013

De 21 muzische doelen, door mijn bril bekeken !

Hoe kan je ingewikkelde Brusseltaal vertalen en eigen maken ? Door er muzisch mee om te springen. Gedaan met gaan grasduinen in de lijst. Ik heb ze me eigen gemaakt door middel van eigen woorden, tekeningen, gedachten. Ik deel ze graag met jullie.  Je mag ze kopiëren.
Liever nog heb ik dat je zelf je ezeltjes en onthoudertjes maakt ...


1. Intensief gebruik maken van alle zintuigen.
 geconcentreerd  - stil staan - mogelijkheden verkennen
Alle zintuigen / dynamiek
 
2. De wereld, en in het bijzonder de muzische expressie daarvan, met een open houding benaderen.
verwondering -  nieuwsgierig - zonder vooroordelen
Een wereldbol met 2 handen, beroemde persnen/kunstnaars/monumenten ...
3. De eigenheid van de muzische expressievorm aanvoelen, begrijpen en waarderen
vertrouwd met de taal - technieken en de materialen - zeggingskracht
brandend lampje, aanvoelen, begrijpen, waarderen van de métier !

4. Gevoelig zijn voor het overdrachtelijk of symbolisch karakter van een muzische expressievorm
mee te beleven – beeldspraak - fantasie
symboliek aanvoelen, een kadertje met harten rond !
 
5. De ander in zijn expressie willen ontmoeten.
mens zoeken - boodschap - gevoelswereld - kunstenaar  - andere culturen
handen geven aan elkaar !
 
6. De band leggen met de eigen innerlijke wereld
met jezelf te communiceren - zelfexpressie
zwemband !
 
7. Willen kennis maken met de wereld van de kunst
relatie creatie/kunstenaar – interesse voor kunst
KUNST !

8. Genieten van een kunstzinnige expressie of een kunstwerk
eigen creaties koesteren – bewondering voor kunstwerken
Hangmat met genietend ventje !

9. Over kunst communiceren
Eigen ervaringen – kunstenaar - anderen – gedachten uitwisselen
2 pratende mannen, elk met een tekstballon, tegen elkaar

10. Ervaren dat het schoonheidsbeleven of de smaak van mensen verschilt
personen en gemeenschappen
Duim naar boven, duim naar onder, VERSCHIL !

11. Over kunstzinnige expressies een oordeel geven
cespect - eigen mening – criteria - passende termen
OORDEEL borden met 10   8  6   4   9

12. Erop gericht zijn de eigen ervaringen, ideeën, gevoelens en waardering in muzische talen uit te drukken
veel mogelijkheden - de moeite waard
Ventje dat babbelt, uitdrukken !

13. Erop gericht zijn muzische expressiemogelijkheden te exploreren en ermee te experimenteren
tijd nemen - onderzoeken – belangstelling - materialen en instrumenten - experimenteren
Lukken - mislukken ...

14. Technische vaardigheden in verband met muzische vormgeving trachten te beheersen
belangstelling - oefening
Techniek, geleerd bij 13, toepassen, beroep doen op rugzakje !

15. Je voorstellingsvermogen, je fantasie of je verbeelding durven aanspreken
ongewone verbanden – belevingsmomenten - verzonnen situaties
Vantasie !

16. Gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving
niet alledaags - platgetreden paden - eigen weg - eigen stijl
Authentieke vormgeving, 16-jarige met piercing

17. Gericht zijn op een verstaanbare of sprekende vormgeving expressievorm/boodschap – zeggingskracht vergroten
1 pratend mannetje, sprekende vormgeving ! Voeldoos.

18. Werken vanuit geloof in eigen kunnen
vertrouwen in eigen manier - oorspronkelijke stijl – jezelf durven tonen
Geloof in eigen kunnen ! Man met spierballen !

19. Genoegen beleven aan muzisch bezig zijn
jezelf ontdekken – dit delen met de anderen – nabijheid van de anderen
2 lachende gezichten, genieten bij creëren.

20. Overal mogelijkheden tot muzische vormgeving ontdekken en toepassen
kunstzinnig verwerken - iets muzisch toevoegen
wereldbol met 2 handen, DOEN !

21. Het muzisch bezigzijn zelf kunnen verrijken en sturen (leren leren) vormgevingstechniek verbeteren - stappen uitzetten - wanneer goed bezig? – knelpunten nagaan
Inspecteur Gadget met beweegbare uitschuifbare arm met dikke hand aan !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten